en cz ru

S námi si jazyk nezlomíte!

Ředitelka LINX Language Institute v TV

15.11.2013

Víte, že LINX Language Institute nabízí nejen výuku jazyků, ale i kurzy etikety? Právě o společenském chování hovořila naše výkonná ředitelka Vanda Seidelová v pořadu televize Metropol. Rozhovor s ní můžete shlédnout zde (přibližně od 9,5. minuty).

Kurzy pro nejmenší

Nabízíme výuku anglického, případně jiného cizího jazyka v mateřských školkách.  Právě jazyková vybavenost je klíčová pro další studium a profesní uplatnění Vaší ratolesti. Je dokázáno, že v předškolním věku je dítě schopno naučit se několikanásobně více, než s přibývajícími roky. Právě vícejazyčné prostředí je proto ideální pro ty nejmenší z nás. Výuka probíhá nenásilnou zábavnou formou, v podobě her, soutěží či písniček. Dítě je tak motivováno se do výuky aktivně zapojovat a ideálně rozvíjí své jazykové schopnosti.

 

Následující kurzy jsou koncipovány tak, aby po skončení jednoho bylo v případě zájmu plynule navázáno na kurz další a rozšiřující. Lektor vždy sestavuje výukový plán přesně dle schopností dětí v kurzu tak, aby byl kurz 100% přínosný pro každého žáčka.

1. Základní kurz – 15 týdnů á 60min (15 x 60min)

Cena: 2 000 Kč / žáček; minimální počet dětí: 5, maximální počet dětí: 12

2. Intenzivní kurz – 10 týdnů á 2x 60min (20 x 60min)

Cena: 2 600 Kč / žáček; minimální počet dětí: 5, maximální počet dětí: 12

 

V ceně kurzu je vždy dojíždění lektora do mateřské školy, příprava výukových a herních materiálů a drobná ocenění za soutěže.

 

Darujte svým dětem to nejdůležitější, a to jazykovou přípravu, která jim pomůže jak v budoucím studiu na základní, střední či vysoké škole, ale také v uplatnění ve většině zaměstnání.

3. Hlídání dětí s výukou anglického, případně jiného jazyka

Cena: 150Kč / každá započatá hodina

 

Zvlášť pro menší děti je složité udržet delší dobu pozornost a proto klasická forma individuální výuky např. 1x týdně 60min individuálně s lektorem, mívá občas nižší efektivitu, než bychom si přáli. Nabízíme Vám však jednoduché řešení. Hlídání Vašeho dítěte spojené s výukou jazyka je tou nejpřirozenější formou, jak se dítě setká s praktickým a pravidelným využitím právě jiného jazyka než mateřského. Budeme simulovat dvojjazyčné domácí prostředí (jako u manželství, kdy každý z rodičů hovoří jiným mateřským jazykem). Dítě se tak s jazykem seznamuje na velmi praktické úrovni, nikoli „za studijním stolem“.  Pravidelnost hlídání spojeného s výukou navíc zajistí snadnější adaptaci dítěte k jazyku. V neposlední řadě je to pak také cena, která je i oproti individuální výuce výrazně nižší.

webdnes.cz
®2009, Linx Language Institute